język obcy

Zmotywuj się do nauki Ustal cele i nagradzaj się za ich osiągnięcie. Aby osiągnąć szybki postęp w nauce języka obcego, ważne jest ustalenie konkretnych celów. Może to być opanowanie nowego słownictwa, zdobycie pewności w rozmowie lub zrozumienie skomplikowanych tekstów. Gdy osiągniesz swoje cele, nagradzaj się, np. obejrzyj ulubiony film w języku obcym lub zjedz coś […]